REGULAMIN PROGRAMU „KARTA STAŁEGO KLIENTA”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej kartą).
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.
 3. Karta stałego klienta jest własnością firmy Strefa Fotografii Beata Garbiec-Gaik. Wydawana jest klientowi w przypadku wykonania wykupionej przez niego sesji zdjęciowej z pierwszą pieczątką.
 4. Od tego momentu klient otrzymuje jedną pieczątkę za każdą kolejną wykonaną sesję w Studiu Strefa Fotografii Beata Garbiec-Gaik (nie dotyczy reportaży).
 5. Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie osoba posiadająca kartę.
 6. Po zebraniu 4 pieczątek klient otrzymuje jedną darmową sesję zdjęciową do wyboru (patrz punkt 9).
 7. Na darmową sesję należy się umówić z 30 dniowym wyprzedzeniem w trakcie ważności karty (można ją wykonać maksymalnie do 2miesięcy od zakończenia ważności karty).
 8. Darmowa sesja musi się odbyć w miesiącach styczeń-listopad.
 9. Darmowa sesja obejmuje jedną z poniższych:
 • Sesję studyjną z osobą dorosłą lub dzieckiem powyżej 6 miesiąca życia
 • Sesję plenerową z osobą dorosłą lub dzieckiem powyżej 6 miesiąca życia.
 • Mini sesję organizowaną przez fotografa.
 1. Darmowa sesja odbędzie się na terenie Częstochowy.
 2. Promocją nie są objęte:
 • sesje noworodkowe,
 • dziecięce do 6 miesiąca życia,
 • sesje ślubne,
 • reportaże z okazji chrztu, komunii, okolicznościowe,
 • sesje komercyjne.
 1. Darmowa sesja nie podlega wymianie na gotówkę.
 2. Terminy sesji do indywidualnego ustalenia.
 3. Ostateczny termin wykonania sesji i ważność karty jest podana na każdej karcie indywidualnie (w prawym dolnym rogu).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmian w regulaminie lub zakończenia programu Karta Stałego Klienta w każdym momencie.
 5. Karta uszkodzona w sposób uniemożlwiający identyfikację karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.
 6. Niniejszy regulamin programu karty stałego klienta będzie uznany za zaakceptowany przez uczestnika z chwilą pierwszego wydania uczestnikowi karty stałego klienta.
 7. Udział klienta w programie jest dobrowolny i nieprzymuszony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZYBKI KONTAKT:

telefon:

510 611 320

e-mail:

fotograf@beatagarbiec.pl

Adres:

ul. Konarskiego 20, 42-209 Częstochowa